Garrett Bradbury Authentic Jersey  Pozyskiwanie funduszy na rozwój - Polski Klaster Budowlany

Członkowie Polskiego Klastra Budowlanego

mogą liczyć na pomoc w pozyskiwaniu środków europejskich potrzebnych na rozwój działalności,
nowoczesne technologie wykorzystywane w branży prawnej, specjalistyczne szkolenia pracowników.

L.J. Collier Authentic Jersey