Polski Klaster Budowlany

bierze udział w organizowanych konferencjach i warsztatach związanych z branżą automatyki. Reprezentujemy podczas tych wydarzeń naszych członków, których przedstawiciele również mogą razem z nami uczestniczyć w spotkaniach.

Udział w konferencjach i warsztatach sprzyja w transferze wiedzy, daje możliwość nawiązania kontaktów i wymianie doświadczeń oraz poznania nowych rozwiązań i trendów w branży.

L.J. Collier Authentic Jersey