Członkowie klastra mogą skorzystać z Coachingu

popularnego sposobu szkolenia wykorzystującego elementy psychologii,
mającego na celu pomoc pojedynczym osobą lub grupie osób w przyśpieszeniu
tempa procesu rozwoju i polepszenie efektywności działania i osiągania celów.

L.J. Collier Authentic Jersey