Kodeks urbanistyczno-planowy

Wg wiceministra infrastruktury i budownictwa od 1 stycznia 2018 roku zaczną wchodzić w życie przepisy Kodeksu urbanistyczno-planowego. Proces ten będzie przebiegał etapami. W pierwszej kolejności będą to przepisy regulujące kwestie dotyczące uproszczeń w inwestowaniu zwykłym obywatelom.

W związku z wprowadzeniem przepisów Kodeksu urbanistyczno-planowego

zmianie ulegnie ponad 140 ustaw. Będą one miały wpływ nie tylko na branżę budowlaną, ale również na drogi, linie kolejowe, lotniska, sieci energetyczne i obiekty przeciwpowodziowe.

Celem kodeksu miałoby być skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, a także przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią. Zakłada się zlikwidowanie zbędnych procedur dla najprostszych budowli. Społeczeństwo ma wzmocnić swój udział w planowaniu przestrzennym, tak aby działania niezgodne z interesem społeczeństwa należały do rzadkości.

Kodeks urbanistyczno-budowlany miałby wzmocnić rolę osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w procesie inwestycyjno-budowlanym, zwiększając ich odpowiedzialność zawodową i etyczną.

Za przygotowanie kodeksu odpowiada Piotr Żuchowski, projekt jest już po pogłębionych konsultacjach publicznych i międzyresortowych. W drugiej połowie tego roku Kodeks znajdzie się na dalszej ścieżce legislacyjnej, a jesienią trafi na Radę Ministrów.

Kodeks urbanistyczno-planowy

Dowiedz się więcej w aktualnościach

Kodeks urbanistyczno-planowy
L.J. Collier Authentic Jersey