Garrett Bradbury Authentic Jersey  Grzanie lodem - Polski Klaster Budowlany

Grzanie lodem

Od 2008 roku firma  Viessmann Eis-Energiespeicher GmbH

zaczęła stosować systemy lodowe do grzania w domach jednorodzinnych i dużych obiektach w Niemczech, Holandii, Austrii i Szwajcarii. Ale jak to działa? Czy pobieranie ciepła z lodu jest możliwe?

System ogrzewania lodem wykorzystuje ciepło z kilku źródeł: z powietrza, z promieniowania słonecznego, z gruntu i z zamarzania wody. Głównym elementem tego systemu jest okrągły betonowy zbiornik o pojemności 10 m2, który zakopuje się w gruncie poniżej strefy przemarzania i napełnia wodą.

W zależności od zapotrzebowania na ciepło budynku stosuje się jeden lub więcej zbiorników. Zimą wykorzystujemy własność wody, która zamarza w temperaturze 0⸰C, proces ten dostarcza dodatkową ilość ciepła. Ciepło to może być pobierane przez pompę ciepła, co obniża temperaturę wody w zbiorniku.

W zasobniku lód tworzy się najpierw w środkowej części , wzdłuż jego wysokości, dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa, że lód rozsadzi zbiornik. Z gruntu lub z absorbera powietrzno-solarnego dostarczane jest ciepło, które zapewnia regenerację zasobnika- podnosi temperaturę wody lub topi lód.

Wydajność prawidłowo dobranego systemu zasobnika lodu jest porównywalna z wydajnością instalacji z sondami gruntowymi, przy czym, montaż nie wymaga specjalistycznego sprzętu i w mniejszym stopniu ingeruje w otoczenie budynku.

Grzanie lodem

Dowiedz się więcej w aktualnościach

Grzanie lodem
L.J. Collier Authentic Jersey