Garrett Bradbury Authentic Jersey  Elastyczne ogniwa słoneczne - Polski Klaster Budowlany

Elastyczne ogniwa słoneczne

Polska fizyk Olga Malinkiewicz jest pomysłodawczynią metody wytwarzania tanich i praktycznych ogniw słonecznych z zastosowaniem perowskitów.

Same nazywane trzecią generacją kolektorów, wydajności ogniw perowskitowych są porównywalne do takich technologii drugiej generacji. Charakteryzuje je elastyczność, półprzezroczystość, dopasowana obudowa, cienki film, lekkość.

Perowskity pochłaniają światło widzialne w taki sposób, że można odzyskiwać z nich energię elektryczną. Przy tym  dobrze rozpuszczają się w wielu rozpuszczalnikach. Daje to możliwości nanoszenia ich na różnorodne powierzchnie w formie sprayu, dodatku do farby lub innej.

Można nimi pokryć np. powierzchnię domu, ubrań albo urządzeń elektronicznych, umożliwiając im samoładowanie się. Perowskity były już badane przez naukowców z Kalifornii, jednak nie udało im się opracować tak taniej i niewymagającej metody ich nanoszenia na inne powierzchnie.

Technologia ogniw perowskitowych jest wciąż na początkowym etapie komercjalizacji ze względu na brak stabilności, toksyczność ołowiu w najbardziej popularnych materiałach perowskitowych, czy kwestię skalowalności itp. Jednak liczymy, że już niedługo zamiast montowania kolektorów na dachu wystarczy przykleić półprzezroczystą naklejkę na okno.

Elastyczne ogniwa słoneczne

Dowiedz się więcej w aktualnościach

Elastyczne ogniwa słoneczne
L.J. Collier Authentic Jersey