Garrett Bradbury Authentic Jersey  KIRG, Autor w serwisie Polski Klaster Budowlany

Ochrona zasobów wody: recycling ścieków przemysłowych

Szczególne wyzwanie: Woda słodka najczęściej wykorzystywana jest w energochłonnych gałęziach przemysłu. Jest tam przetwarzana, podgrzewana, ochładzana oraz rozcieńczana. Wykorzystuje się ją również do mycia, a także transportowania produktów. Odkąd stanowi ograniczony zasób, w energochłonnych gałęziach przemysłu konieczne są przełomowe innowacje,

L.J. Collier Authentic Jersey